Bewind. Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet. Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht.

– Bewindvoering bij beschermingsbewind.

– Bewindvoering bij curatele.

– Bewindvoering op grond van de schuldsanering.

– Bewindvoering bij faillissement

Onder budgetbeheer wordt in Nederland in de maatschappelijke hulpverlening verstaan dat het inkomen van iemand tegen betaling door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Ook wel schuldhulpverlening genoemd. Budgetbeheer wordt vaak uitgebreid met budgetcoaching.

Mensen die door omstandigheden niet zelf voor een goede financiƫle huishouding kunnen zorgen kunnen zich melden bij een instantie die budgetbeheer verzorgt.

Dit kan de gemeentelijke sociale dienst zijn, een kredietbank, een bewindvoerder of een speciaal budgetbeheerbureau.

Het inkomen komt binnen bij de budgetbeheerder. Deze zorgt voor de betaling van vaste lasten en, afhankelijk van de zwaarte van het budgetbeheer, binnenkomende rekeningen. Dit wordt tevoren vastgelegd in een budgetplan. De cliƫnt krijgt een afgesproken bedrag per week of per maand als leefgeld.

Voor betalingen die niet iedere maand plaatsvinden wordt een bedrag gereserveerd tot de betreffende betaling moet plaatsvinden. Ook kan een bedrag worden gereserveerd voor onvoorziene uitgaven.

Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat eventuele schulden oplopen. Budgetbeheer kan ook aflossingen van schulden betalen uit het budget.

De kosten die verbonden zijn aan bewind / budgetbeheer kunnen in de meeste gevallen vergoed worden door de gemeente via bijzondere bijstand. Mensen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau (tot ca. 120 %) kunnen daarvoor een aanvraag bij de gemeente indienen.

Neem contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Advies is altijd vrijblijvend en op maat.